Bartholomeus De Coninck (1967)


Een sterke vormentaal en variërende materiaalkeuze hoort bij zijn werk, evenals de drang om monumentale werken te creëren.


" Het is de beslissing van de kunstenaar om het meest eerlijke van zichzelf te laten zien, het minst leugenachtige zoals u wil en dat zijn de creaties, zijn beelden... "


BartholomeusDC (1967)


" Une audacieuse expression des formes et un large éventail de matériels constituent le travail de l'artiste, révélant ainsi son désir de créer des oeuvres monumentales. Fidèle à ses convictions, ses créations parlent pour lui."